ROTUKERHO

Tarkoitus

 

Pieniamerikanpaimenkoirien rotukerho on perustettu alkuvuodesta 2018 tarkoituksenaan edistää rodun harrastajien yhtenäistä toimintaa Suomessa ja lisätä ihmisten tietoisuutta rodusta. Tarkoituksena on myös järjestää harrastustoimintaa jäsenistölle sekä herättää mielenkiintoa rotua kohtaan. Rotukerho pyrkii myös edistämään rodun jalostamista ja kasvatusta terveen ja iloisen harrastuskoiran sekä arjessa toimivan perheenjäsenen suuntaan.

Rotukerhon sääntömääräinen, kaikille jäsenille avoin, yleiskokous järjestetään vuosittain kevättalvella. Rotukerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta, tämä takaa mahdollisuuden pitkäjänteisempään työhön rodun ja harrastajien hyväksi.