Pieniamerikanpaimenkoirien PEVISA

 

PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten Vikojen ja Sairauksien vastustamisohjelmaa. Kun rodulla on PEVISA-ohjelma, tulee pentueen molempien vanhempien täyttää ohjelman asettamat ehdot ennen astutusta, jotta pennut voidaan rekisteröidä Suomen Kennelliittoon. 

PEVISA-ohjelma 1.1.2022 alkaen

  • Virallinen lonkkakuvauslausunto, jonka raja-arvo on C.
  • Virallinen kyynärniveldysplasialausunto jonka raja-arvo 1.
  • Silmätarkastus, jonka voimassaoloaika on 12 kk.
  • Jalostuskäytön alaikäraja nartuille on 22 kk ja uroksille 18 kk.​
  • Uroksella saa olla alle viisivuotiaana korkeintaan 20 jälkeläistä ja elinaikanaan uroksella saa olla korkeintaan 60 jälkeläistä. 
  • Rekisteröinnin erityisehdot: MASCA- ja ASDR-rekisterissä oleva koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä suoraan Suomen Kennelliiton ER-rekisteriin. Erityisehto on voimassa 31.12.2025 saakka. Rekisteröinnin erityisehdot: koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin rekisteröintihetkellä. Merle-merle tai töpö-töpö -yhdistelmiä ei rekisteröidä. (Suomen Kennelliiton hallituksen päätös 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.

  • Ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassaoleva poikkeuslupa: ei vaadita kyynärkuvaustulosta, jälkeläismäärärajoitusta eikä silmätarkastukselle aseteta aikarajoitusta.