Luonteen arviointi

 

Luonne muodostuu aina koiran perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Kasvatuksessa tulee pyrkiä siihen, että jalostukseen käytettävät yksilöt ovat luonteeltaan ja käyttäytymiseltään ongelmattomia. Luonteen puolueeton arvioituttaminen rakentaa pala palalta kuvaa niin yksilön, rodun kuin kaikkien koirien käyttäytymisestä ja luonneominaisuuksista. Jokainen testattu koira on arvokasta tietoa niin koiran omistajajalle, kasvattajalle kuin rotuyhdistyksellekin. Luonteen arvioituttamista ei pidä koskaan vältellä "hylätyn" -tuloksen pelossa.

 

Rotukerhona seuraamme rodun yksilöiden koetuloksia ja kuulemme mielellämme esimeriksi SmartDog -testituloksista. Lisäksi julkaisemme säännöllisesti yhdistyksen nettisivuilla luonnekyselyitä sekä käymme läpi niiden tuloksia.

Luonnetesti - LTE

Luonnetestin tarkoitus on arvioida koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Se ei ole koe eikä kilpailu. Vaikka lopputulos on pisteytetty, on tärkeämpää katsoa lomakkeesta se, mitä koirasta kerrotaan. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja se antaa viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajille. Luonnetesti on tarkoitettu aikuisille, yli 2 vuotiaille ja alle 7 vuotiaille, koirille. 

 

MH-luonnekuvaus

 

MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ennaltamäärätyissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH kertoo ´koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina. MH-luonnekuvauksen tarkoitus on selvittää koiran luontaisia reaktioita, ei opittuja ja siksi se on ihanteellinen nuoremmille koirille. Kuvauksen ikäraja on 18 kk.

 

Paimennustaipumuskoe - PAIM-T

 

Paimennustaipumuskokeen tarkoituksena on testata koiran luontaisia paimennustaipumuksia. PAIM-T kokeeseen osallistuvan koiran ei ole tarvinnut käydä koskaan lampailla. Koe aloitetaan käyttäytymisosiolla, jossa arvioidaan koiran reaktiota vierasta koiraa, lähestyvää ihmistä ja poikkeavaa alustaa kohtaan. Tämän jälkeen arvioidaan koiran luontaisia reaktioita lampaita kohtaan.

 

SmartDOG™-testit

 

Kaupallisen SmartDOG testin avulla kartoitetaan koiran kognitiivisia kykyjä; kykyä lukea ihmisen elekieltä, ongelmanratkaisu- ja keskittymiskykyä, itsehillintää ja esimerkiksi muistia. Jokainen koira saa yksilöllisen raportin suoriutumisestaan.

 

Käyttäytymiskoe - BH

 

Käyttäytymiskokeen tarkoituksena on mitata koiran yhteiskuntakelpoisuutta. Koe sisältää tottelevaisuusosuuden ja julkisella paikalla suoritettavan osuuden. Tämä koemuoto mittaa enemmän koiran koulutettavuutta kuin luontaisia taipumuksia.