PIENIAMERIKANPAIMENKOIRA ROTUNA

Terveys

 

Kuten kaikilla rotukoirilla, myös pieniamerikanpaimenkoirilla esiintyy joitain niille tyypillisiä sairauksia. Rotuyhdistyksen yhtenä tehtävänä on jakaa tietoa näistä sairauksista, jotta niihin osataan kiinnittää huomiota niin pentua harkitessa kuin jalostusvalintoja tehdessä.

Pieniamerikanpaimenkoirien tausta työkoirana paimennuksen parissa ja aktiivisena harrastuskoirana on oivallinen lähtökohta - koiran on haluttu kestävän käyttöä. Rodun terveyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi jalostuskoirien tutkiminen muun muassa luustokuvauksin, silmäpeilauksin ja geenitestein on ensiarvoisen tärkeää. Rodun kotimaan yhdistys, Miniature American Shepherd Club of USA, nostaa erityisesti esille lonkkanivelen kasvuhäiriön ja silmäsairaudet.

 

Pieniamerikanpaimenkoira on kehitetty australianpaimenkoirista, joten samat terveydelliset haasteet ovat mahdollisia. Sairauksien ilmetessä avoimuus ja niistä kertominen kasvattajalle, koiran lähisukulaisten omistajille sekä rotuyhdistykselle on tärkeää. Tiedon voi toimittaa Pieniamerikanpaimenkoirat ry:n jalostustoimikunnalle osoitteeseen jalostus@pieniamerikanpaimenkoirat.fi.

Käyttäytyminen ja luonne 

 

Pieniamerikanpaimenkoiraa kuvaillaan älykkääksi paimenkoiraksi, jolla on voimakas paimennus- ja vartiointivietti. Nämä energiapakkaukset sopivat monenlaiseen käyttöön ja ovat helposti koulutettavia sekä sinnikkäästi annettujen tehtävien parissa työskenteleviä. Pieniamerikanpaimenkoira onkin omimmillaan aktiivisessa kodissa ja nauttii omistajansa ja perheensä kanssa tekemisestä.

Rotumääritelmänkin mukaan pieniamerikanpaimenkoirat ovat erinomaisia seurakoiria, uskollisia ja perheeseensä vahvasti kiintyviä. Ne voivat olla varautuneita tai välinpitämättömiä vieraita kohtaan, mutta eivät arkoja. Vihaisuus tai liiallinen arkuus ovat rotumääritelmän mukaan hylkääviä virheitä.