JALOSTUS

Koiran tulisi olla tunnistettavissa rotunsa edustajaksi, ja sen rakenteen pitäisi olla kestävä ja toiminnallinen, liioittelematta mitään rotumääritelmässä mainittua ominaisuutta - Suomen Kennelliitto

 

Pääset lukemaan pieniamerikanpaimenkoiran rotumääritelmän tästä.

Rotukerho rodunkehityksen tukena

 

Rotukerhon alaisuudessa toimivan jalostustoimikunnan tehtävänä on vastata rodun jalostuksesta puolueettomasti ja objektiivisesti. Toimikunnan keskeisiin toimiin kuuluvat tiedotus ja neuvonta rotua koskevissa asioissa, ja lisäksi pyrkimys kerätä sekä hyödyntää tietoa muun muassa rodun harrastajille suunnattujen kyselyiden ja Koiranetin avulla. 

 

Jalostustoimikunta seuraa jatkuvasti rodun tilaa sen eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia. Toimikunta seuraa rodun kehitystä sekä Suomessa että ulkomailla sekä tiedottaa jäsenistöä viranomaisten, Suomen Kennelliiton ja FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) koiranjalostusta koskevista määräyksistä ja suosituksista.

 

Jalostustoimikunta kerää ja jakaa tietoa rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja ulkomuotoseikoista. Näiden aiheiden tueksi jalostustoimikunta laatii rodun jalostuksen tavoite- ja toimintaohjelman sekä pitää jalostussuosituksia ajan tasalla. Rodun jalostussuositukset pääset lukemaan tästä.

 

Jalostustoimikunta ohjaa ja neuvoo mielellään kasvattajia ja urosten omistajia. Yhteydenotot voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen jalostus@pieniamerikanpaimenkoirat.fi. Jalostustoimikunta pystyy muun muassa antamaan kattavan arvion yksittäisen koiran sukutaulusta ja yhdistelmien sisäsiittoisuudesta (aina 10 sukupolveen saakka), edellyttäen että koiran sukupuu on tiedossa.